Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov
12. Rodinný dom, Záhorská Bystrica, Bratislava, 201011. Rodinný dom, Trenčín, 200210. PSA Peugeot Citroën, Trnava, 20069. Bytový komplex Gagarinka, Gagarinova ul., Bratislava, 20138. Zdravotnícke zariadenie Medissimo, Tematínska ul., Bratislava, 20107. Vedecký park UK, Mlynská dolina, Bratislava, 20156. Bytový komplex SKY BOX, Pajštúnska ul., Bratislava, 20125. Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, 20084. Technická univerzita, Ul. T.G. Masaryka, Zvolen, 20103. Bytový komplex Slnečnice, Žltá ul., Bratislava, 20132. Bytový komplex III Veže, Bajkalská ul., Bratislava, 20091. Obchodné centrum Bory Mall, Lamač, Bratislava, 2014

Klampiarske práce


Odvodňovacie systémy

Odvodňovacie systémy sú na objekte často nenápadnou, no o to dôležitejšou časťou jeho výstavby. Odvádzajú dažďovú vodu a vodu stekajúcu z topiaceho sa snehu či ľadu po krytine striech či terás do odpadových rúr a nimi do kanalizácie alebo okolitého terénu. Mechanické namáhanie strešných žľabov je pomerne malé s výnimkou zimného obdobia. Na výrobu žľabov sa používajú kovové aj nekovové materiály:

Najčastejšie sa využíva pozinkovaný oceľový plech s hrúbkou 0,6 m, ktorý sa musí natierať ochranným náterom proti vytvoreniu trhliniek v pozinkovanej vrstve, ktoré môžu mať za následok vznik korózie.

Na správne vyhotovenie žľabov sú kladené viaceré požiadavky:

Podľa umiestnenia rozdeľujeme žľaby na:

U vyšších objektov sa dáva z praktických dôvodov prednosť nadodkvapovým žľabom pred pododkvapovými, pri ktorých sa v prípade opravy či výmeny zo strechy nemusí stavať lešenie. Ďalšími dôvodmi sú zabraňovanie padaniu krytiny zo strechy a zachytávanie zosúvajúceho sa snehu.

Podľa tvaru žľabu ich rozdeľujeme na polkruhové, hranaté a rímsové.

Podľa uloženia žľabu ich rozdeľujeme na:

Podľa prierezu žľabu ďalej rozdeľujeme žľaby s rovnakým a nerovnakým prierezom (meniacim sa smerom spádu). Veľkosť prierezu žľabu závisí od viacerých faktorov, akými sú klimatické podmienky, sklon a veľkosť strešnej plochy, druh krytiny (z hladkej krytiny voda odteká rýchlejšie a žľab sa taktiež rýchlejšie naplní ako pri drsnej), dôležitá je aj zberná dĺžka žľabu a počet odpadových rúr.