Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov
12. Rodinný dom, Záhorská Bystrica, Bratislava, 201011. Rodinný dom, Trenčín, 200210. PSA Peugeot Citroën, Trnava, 20069. Bytový komplex Gagarinka, Gagarinova ul., Bratislava, 20138. Zdravotnícke zariadenie Medissimo, Tematínska ul., Bratislava, 20107. Vedecký park UK, Mlynská dolina, Bratislava, 20156. Bytový komplex SKY BOX, Pajštúnska ul., Bratislava, 20125. Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, 20084. Technická univerzita, Ul. T.G. Masaryka, Zvolen, 20103. Bytový komplex Slnečnice, Žltá ul., Bratislava, 20132. Bytový komplex III Veže, Bajkalská ul., Bratislava, 20091. Obchodné centrum Bory Mall, Lamač, Bratislava, 2014

Pokrývačské práce


Skladané krytiny

Krytina zo škridly

Skladaná krytina zo škridly sa používa na šikmé (sklon vonkajšieho povrchu je 10-45°) a strmé (sklon vonkajšieho povrchu je viac ako 45°) strechy. Medzi vlastnosti škridly patrí nepriepustnosť pre vodu sklonom, presahom a tvarovaním spojov jednotlivých prvkov – škridiel. Je urobená z rovinných alebo tvarovaných plošných prvkov, ktoré sú spájané presahom alebo na drážky. Škridly všetkých druhov majú mať rovnaký tvar, hladkosť povrchu a na ich okrajoch sa nesmú nachádzať trhliny. Tesnosť krytiny zabezpečíme tým, že škridly pokladáme rovnaké a neskrivené, nevyhnutnosťou je, aby dobre dosadali na laty.

Spoľahlivosť strechy z hydroizolačného hľadiska priamo ovplyvňuje riešenie detailov využívanej škridly. Každý druh škridly má mať originálne príslušenstvo, umožňujúce funkčné a na seba nadväzujúce riešenie všetkých detailov strechy, čím sa minimalizujú kritické miesta prestupov skladanou krytinou. Pokiaľ pre škridlu nemáme k dispozícii kompletné príslušenstvo, detaily sa riešia prostredníctvom klampiarskych prác, či použitím izolačných pásov.

Krytina zo škridly zabezpečuje nepriepustnosť pre vodu sklonom, presahom a tvarovaním jednotlivých škridiel.

Podľa surovín použitých na výrobu škridly krytinu rozdeľujeme na:

  • keramickú, na výrobu ktorej sa používam tehliarska hlina. Tá sa skladá z ílu, v ktorom sa nachádzajú jemné zrnká kremeňa, sľudy a pod. Tehliarska hlina má byť dostatočne trvanlivá a plastická.
  • betónovú, ktorá sa vyrába z portlandského cementu, piesku a pigmentov oxidov železa a vody.

 

Krytina z vláknitocementových prvkov

Skladaná vláknitocementová krytina sa používa na šikmé a strmé strechy a je tvorená z plošných rovinných alebo vlnitých prvkov, ktoré sú spájané presahom. Vláknitocementová krytina takpovediac vystriedala azbestocementovú krytinu úspešným zvládnutím bezazbestovej technológie na rovinných a vlnitých tabuliach. Vláknitocementová krytina zabezpečuje nepriepustnosť vody sklonom a presahom jednotlivých prvkov.

Podľa rovnosti povrchu sa vláknitocementové krytiny delia na:

  • rovné – krytina z rovných tabúľ sa zhotovuje na šikmých a strmých strechách zostavovaním vláknitocementových tabúľ. Ako podklad sa používa latovanie alebo debnenie (ktoré sa najprv pokryje napieskovaným asfaltovaným pásom), na podklad sa krytina pripája klincami a sponami.
  • vlnité  –  krytina z vlnitých tabúľ sa zhotovuje z veľkoplošných tabúľ, ktoré sa kladú v jednej vrstve (jednoducho) taktiež na šikmé a strmé strechy. Vlnovky sú kladené na drevené, oceľové alebo oceľobetónové väzničky, na ktoré sa krytina pripevňuje skrutkou s podložkami v mieste vrchnej vlny.

Spoľahlivosť strechy z hydroizolačného hľadiska priamo ovplyvňuje riešenie detailov skladanej krytiny z vláknitocementových prvkov. Každý druh krytiny má mať originálne príslušenstvo, umožňujúce funkčné a na seba nadväzujúce riešenie všetkých detailov strechy, čím sa minimalizujú kritické miesta prestupov skladanou krytinou. Pokiaľ pre určité detaily nemáme k dispozícii kompletné príslušenstvo, detaily sa riešia prostredníctvom klampiarskych prác alebo použitím izolačných pásov.

Krytina z plechu

Skladaná krytina z plechu sa používa na všetky sklony striech, pričom pre rôzne sklony sa odporúčajú rôzne druhy plechových krytín. Plechová krytina sa skladá z rovinných, prípadne tvarovaných plošných prvkov, ktoré sú spájané jednoduchými, prípadne dvojitými stojatými a ležatými drážkami alebo presahom. Na Slovensku je zaužívaná najmä hladká rovná plechová krytina, ktorá je vhodná najmä pre sedlové (strecha, ktorá odváža dažďovú vodu na dve strany, ohraničená štítovými stenami v tvare trojuholníka) a pultové strechy (tzv. polovičné sedlové strechy – dažďová voda je odvádzaná iba na jednu stranu).

Podľa použitého materiálu možno skladanú krytinu z plechu rozdeliť na:

  • oceľovú pozinkovanú
  • medenú
  • zinkovú
  • hliníkovú
  • zliatina zinku, medi, titánu
  • pofóliovanú oceľovú pozinkovanú

Spoľahlivosť strechy z hydroizolačného hľadiska priamo ovplyvňuje riešenie detailov skladanej krytiny z plechu. Každý druh krytiny vyžaduje originálne príslušenstvo, umožňujúce funkčné a na seba nadväzujúce riešenie všetkých detailov strechy. Pokiaľ pre určité detaily nemáme k dispozícii kompletné príslušenstvo, detaily sa riešia prostredníctvom klampiarskych prác.

 

Čerpané aj zo  zdroja: MIKULÁŠ, M. OLÁH,J.: Krytiny a doplnkové konštrukcie striech. Bratislava, JAGA, 1997. ISBN: 80-967676-9-0, s. 11-28, 54-55, 95, 111, 131. MĚŠTAN, R.: Obytná podkroví a půdní vestavby. Sobotáles, Praha, 1995. ISBN: 80-85920-14-X. s. 76-78.