Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov
12. Rodinný dom, Záhorská Bystrica, Bratislava, 201011. Rodinný dom, Trenčín, 200210. PSA Peugeot Citroën, Trnava, 20069. Bytový komplex Gagarinka, Gagarinova ul., Bratislava, 20138. Zdravotnícke zariadenie Medissimo, Tematínska ul., Bratislava, 20107. Vedecký park UK, Mlynská dolina, Bratislava, 20156. Bytový komplex SKY BOX, Pajštúnska ul., Bratislava, 20125. Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, 20084. Technická univerzita, Ul. T.G. Masaryka, Zvolen, 20103. Bytový komplex Slnečnice, Žltá ul., Bratislava, 20132. Bytový komplex III Veže, Bajkalská ul., Bratislava, 20091. Obchodné centrum Bory Mall, Lamač, Bratislava, 2014

Poradenstvo a odborné posudky


Ponúkame odborné poradenstvo v štádiu predprojektovej prípravy, v štádiu projektovej prípravy, ako aj v štádiu realizácie. Vypracujeme odborné posudky k návrhom riešení Vašej stavby/Vášho objektu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou projektovej dokumentácie celej úspešnej realizácie.

Čím sme výnimoční

Výrobná dokumentácia je jeden z najdôležitejších, ak nie celkom najdôležitejší prvok v rámci realizácie skladieb strešných plášťov, izolácií, či tesárskych, klampiarskych a pokrývačských prác. Význam výrobnej dokumentácie spočíva v jej podrobnom spracovaní, kde sa vymedzia všetky rozhodujúce detaily, nadväznosti jednotlivých vrstiev strešného plášťa, spôsob odvetrania a odvodnenia. Vo výrobnej dokumentácii sa taktiež podrobne navrhne typ a množstvo snehových zachytávačov, vyšpecifikuje sa kvalita a množstvo všetkých materiálov, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do konštrukcie strešného plášťa (a to do posledného klinca či šróbu). Výrobná dokumentácia slúži na identifikáciu tepelných mostov a iných konštrukčne mimoriadne dôležitých súvislostí.

Kvôli vyššie uvedeným dôvodom je výrobná dokumentácia najdôležitejší dokument v rámci realizácie konkrétneho objektu, ktorý musí pred zahájením realizácie schváliť celý príslušný technický manažment stavby. Jej význam spočíva okrem spomenutého aj v tom, že počas realizácie tým pádom nedochádza k experimentovaniu a hazardovaniu s finančnými prostriedkami investora.

V našej spoločnosti TOR spol. s r.o. sa výrobnej dokumentácii venujeme podrobne, precízne a nenechávame tak nič na náhodu.

Nižšie si môžete pozrieť názorné ukážky výrobnej dokumentácie objektov realizovaných našou spoločnosťou.

 

Pár fotografií z priebehu našej realizácie:

 

Našim hlavným cieľom je vyhnúť sa takýmto a podobným situáciám, ktoré z veľkej časti vznikajú práve v dôsledku nesprávne/nedôsledne navrhnutej a vypracovanej výrobnej dokumentácie: