Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov
12. Rodinný dom, Záhorská Bystrica, Bratislava, 201011. Rodinný dom, Trenčín, 200210. PSA Peugeot Citroën, Trnava, 20069. Bytový komplex Gagarinka, Gagarinova ul., Bratislava, 20138. Zdravotnícke zariadenie Medissimo, Tematínska ul., Bratislava, 20107. Vedecký park UK, Mlynská dolina, Bratislava, 20156. Bytový komplex SKY BOX, Pajštúnska ul., Bratislava, 20125. Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, 20084. Technická univerzita, Ul. T.G. Masaryka, Zvolen, 20103. Bytový komplex Slnečnice, Žltá ul., Bratislava, 20132. Bytový komplex III Veže, Bajkalská ul., Bratislava, 20091. Obchodné centrum Bory Mall, Lamač, Bratislava, 2014

Publikačná a osvetová činnosť


Naši riadiaci pracovníci sa aktívne zapájajú do odbornej diskusie v oblasti striech a izolácií, najčastejšie prostredníctvom odborných príspevkov vo forme článkov, prednášok či prezentácií. Prezentujú ich na rôznych seminároch a akciách organizovaných Cechom strechárov Slovenska či vzdelávacími inštitúciami, najčastejšie Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Tu si môžete prečítať príspevky, ktorých autormi sú ľudia pôsobiaci v TOR spol. s r.o.

Ing. Gabriel Boros – Výrobná dokumentácia, Sympózium strechy 2014

Ing. Gabriel Boros – Obnova zastrešenia firemného objektu, Sympózium strechy 2009

Ing. Pavel Horka – Skúsenosti v realizácii striech za 18 rokov existencie firmy TOR s.r.o., Sympózium strechy 2008