Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov
12. Rodinný dom, Záhorská Bystrica, Bratislava, 201011. Rodinný dom, Trenčín, 200210. PSA Peugeot Citroën, Trnava, 20069. Bytový komplex Gagarinka, Gagarinova ul., Bratislava, 20138. Zdravotnícke zariadenie Medissimo, Tematínska ul., Bratislava, 20107. Vedecký park UK, Mlynská dolina, Bratislava, 20156. Bytový komplex SKY BOX, Pajštúnska ul., Bratislava, 20125. Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, 20084. Technická univerzita, Ul. T.G. Masaryka, Zvolen, 20103. Bytový komplex Slnečnice, Žltá ul., Bratislava, 20132. Bytový komplex III Veže, Bajkalská ul., Bratislava, 20091. Obchodné centrum Bory Mall, Lamač, Bratislava, 2014

Tesárske práce


Drevené konštrukcie

Stropné konštrukcie musia spĺňať rôzne kritériá, ktoré sú na ne kladené. Patrí k nim nosnosť (prenášanie náhodných a užitočných zaťažení a podlaží do podporujúcich zvislých nosných konštrukcií), odolnosť voči ohňu, zvuková a tepelná izolácia. Podľa materiálov sa stropné konštrukcie delia na drevené, železobetónové alebo kombinované, ktoré sú vyhotovené z rôznych materiálov.

Pri drevených konštrukciách je používané silnejšie drevo a pri väzbe dreva sa používajú okrem tesárskych spojov aj drevené kolíky, železné skoby, klince, pásy a skrutky.

Nedostatok kvalitného dreva spôsobil, že je spracovávané aj menej kvalitné drevo. Na to, aby bola zaistená jeho funkčná životnosť musia byť drevené konštrukcie a výrobky chránené stavebno-konštrukčným opatrením, alebo chemicky ošetrené (čo je aj vo väčšine krajín povinnosťou, najmä kvôli hrozbe biotických škodcov). Namiesto masívnych trámov sa používajú zbíjané alebo lepené a teda odľahčené konštrukcie. Drevený odpad sa využíva na výrobu aglomerovaných dosiek.

Funkčná životnosť drevených konštrukcií v interiéri sa odhaduje na 100 rokov. Pri rekonštrukciách, opravách a podkrovných vstavbách je nutné overiť stav drevených konštrukcií.

Pevnosť dreva sa znižuje:

Pred realizáciou finančne nákladných úprav starších drevených objektov je preto potrebné vykonať podrobný stavebno-technický prieskum (ktorým sa zistí stav podzákladia, pevnosť malty, muriva, vlhkostné pomery objektu, stav drevených konštrukcií a ich zaradenie do triedy akosti), ako aj mykologický prieskum (ktorým sa zisťuje rozsah a intenzita narušenia drevených konštrukcií biotickými škodcami).

Pri výstavbe, rekonštrukcii a opravách objektov sa treba vyhnúť niektorým projektovým, konštrukčným a technologickým chybám, napríklad:

Pri drevených konštrukciách musíme dbať na ich správne a bezchybné napájanie na seba ako aj na jednotlivé časti stavebnej konštrukcie. Pri spájaní dreva musíme zohľadniť vlastnosti dreva, jeho zloženie, tvar strešných nosníkov, účel, umiestnenie a zaťaženie konštrukcie, rozpätie a rozdelenie odporu, ako aj horné osvetlenie či vzhľad z architektonických dôvodov.

Novodobé strešné konštrukcie sa podľa spájania ich drevených častí rozdeľujú na: