Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov
12. Rodinný dom, Záhorská Bystrica, Bratislava, 201011. Rodinný dom, Trenčín, 200210. PSA Peugeot Citroën, Trnava, 20069. Bytový komplex Gagarinka, Gagarinova ul., Bratislava, 20138. Zdravotnícke zariadenie Medissimo, Tematínska ul., Bratislava, 20107. Vedecký park UK, Mlynská dolina, Bratislava, 20156. Bytový komplex SKY BOX, Pajštúnska ul., Bratislava, 20125. Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, 20084. Technická univerzita, Ul. T.G. Masaryka, Zvolen, 20103. Bytový komplex Slnečnice, Žltá ul., Bratislava, 20132. Bytový komplex III Veže, Bajkalská ul., Bratislava, 20091. Obchodné centrum Bory Mall, Lamač, Bratislava, 2014

Pokrývačské práce


V našej ponuke máme taktiež realizáciu pokrývačských prác, či už ide o povlakové krytiny používané väčšinou pri plochých strechách, alebo o skladané krytiny používané pri šikmých či strmých strechách.

Pri výbere správnej krytiny pre Vašu strechu treba vziať do úvahy jednak faktory pri konštrukčných riešeniach striech (poloha a tvar objektu, tvar a sklon strechy, rozbor znečisteného ovzdušia), ekonomické požiadavky a v neposlednom rade aj faktory, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť krytín.

Medzi tieto faktory radíme:

klimatické faktory

konštrukčné faktory

Pri konštrukčných faktoroch treba dbať na optimálne konštrukčne navrhnuté a kvalitne urobené časti krytín, ktoré môžu v budúcnosti zabrániť nedostatkom a defektom. Pri voľbe konštrukčných prvkov sa treba vyhýbať tvaru či rozmerom, ktoré podporujú koróznu reakciu a dbať na vhodnú voľbu stavebného materiálu, ktorá môže výrazne znížiť náklady spojené s údržbou, opravou, či výmenou. Žiadne konštrukčné usporiadanie nie je na 100% odolné voči výskytu agresívne pôsobiacich látok na povrchu materiálov, našim cieľom je tento výskyt čo najviac minimalizovať.

Je mimoriadne dôležité správne zvoliť tvar strechy a povrch krytiny, keďže ich nevhodné navrhnutie a spojenie materiálov môže urýchliť korózne a degradačné reakcie, ako aj úplne znehodnotiť konštrukčnú tvorbu detailov a väčších častí krytín.

Medzi ponuku služieb spoločnosti TOR spol. s r.o. patrí aj poradenská činnosť v štádiu (pred)projektovej prípravy, ako aj v štádiu projektovej realizácie. Budeme radi, ak nám preukážete dôveru a budete nás kontaktovať.

faktory korózie a degradácie materiálov, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť materiálov:

priestorové faktory, ktoré vychádzajú najmä zo všeobecného vzhľadu a charakteristík:

Pri kladení dôrazu na spoľahlivosť strešných krytín treba vziať do úvahy a pri konštrukčnom riešení sa vyvarovať:

technologické faktory, ktoré spočívajú vo výbere správnych technológií pre vybrané materiály a ich následnej aplikácii. Pokiaľ sa technologické aspekty nerešpektujú, dochádza k narušeniu materiálových vlastností, jeho chybám a poruchám.

ostatné faktory, medzi ktoré patrí mechanické namáhanie krytín – pevnosť a tuhosť, difúzia, chemické degradačné procesy, biokorózia.

 

So snahou čo najviac predĺžiť životnosť, spoľahlivosť a funkčnosť krytín súvisí aj starostlivosť o ne. Zatekanie patrí k najbežnejším problémom spájaných so strešnými krytinami. Najčastejšie sa zatekanie vyskytuje u striech s menším sklonom, pri nedostatočnom presahovaní krytiny, alebo ak sú vodné drážky upchané nečistotami. Príčinou zatekania môže byť aj nahromadený sneh, ktorý vytvoril zábranu vode, ktorá nemá kadiaľ odtekať a preniká pod krytinu. Preto je dôležité nečistoty v krytinách odstraňovať a pri dlhodobo nepriaznivom počasí krytinu od nahromadeného snehu odbremeniť. Riziko zatekania je vyššie aj pri nadmernom výskyte lišajníkov a machov na krytine, ktoré zadržujú vlhkosť, ktorá neprospieva žiadnej krytine, a preto sa majú odstrániť. Rastlinné povlaky sa odstraňujú najčastejšie drôtenou kefou a umyjú sa vodou s prípravkom proti ich opätovnému vzniku.

 

Pri navrhovaní riešení pre Vašu strechu sa na základe Vašich požiadaviek snažíme čo najviac eliminovať a brať do úvahy vyššie uvedené faktory. Naša odbornosť je zárukou Vašej kvalitnej strechy.

Čerpané aj zo  zdroja: MIKULÁŠ, M. OLÁH,J.: Krytiny a doplnkové konštrukcie striech. Bratislava, JAGA, 1997. ISBN: 80-967676-9-0, s. 11-28.