Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov
12. Rodinný dom, Záhorská Bystrica, Bratislava, 201011. Rodinný dom, Trenčín, 200210. PSA Peugeot Citroën, Trnava, 20069. Bytový komplex Gagarinka, Gagarinova ul., Bratislava, 20138. Zdravotnícke zariadenie Medissimo, Tematínska ul., Bratislava, 20107. Vedecký park UK, Mlynská dolina, Bratislava, 20156. Bytový komplex SKY BOX, Pajštúnska ul., Bratislava, 20125. Hotel Albrecht, Mudroňova ul., Bratislava, 20084. Technická univerzita, Ul. T.G. Masaryka, Zvolen, 20103. Bytový komplex Slnečnice, Žltá ul., Bratislava, 20132. Bytový komplex III Veže, Bajkalská ul., Bratislava, 20091. Obchodné centrum Bory Mall, Lamač, Bratislava, 2014

Hydroizolácie


Priemyselné objekty

Skládky tekutých a tuhých odpadov, nádrže

V našej ponuke nájdete aj izolácie priemyselných objektov, akými sú skládky tekutých a tuhých odpadov, či rôzne typy nádrží. V dnešnej dobe je samozrejmosťou dbať na životné prostredie, preto pri realizácii izolácií priemyselných objektov používame najkvalitnejšie materiály, ktoré sa vyznačujú vysokou odolnosťou a majú ochrannú funkciu z hľadiska kontaminácie spodných vôd znečisťujúcimi látkami. Tieto látky by mohli v prípade priepustnosti skládok a nádrží znečistiť pôdu, v ktorej sú zasadené, a taktiež spodnú vodu do nebezpečnej, zdravie ohrozujúcej miery. Nenechajte preto pri výstavbe týchto objektov nič na náhodu a dôverujte firme s dlhoročnou tradíciou TOR spol. s r.o.